En ny svensk vetenskapsakademi för yngre forskare befinner sig i startgroparna. Initiativtagare är...