Karriärvägar

Karriärvetenskap

Karriärvetenskap

Unga forskares karriärvägar diskuteras på många håll. Ragnar Söderbergs stiftelse ämnar – om allt...

En akademi föds

En akademi föds

En ny svensk vetenskapsakademi för yngre forskare befinner sig i startgroparna. Initiativtagare är...