Forskningsfinansiering

Jämställdhet

För ett år sedan blev vi i Ragnar Söderbergs stiftelse hälsosamt påminda om jämställdhetsfrågan...

Olika karriärvägar

Nu är remisstiden slut. Karriärutredningens betänkande Trygghet och attraktivitet – en...

Alla kan göra mer

Alla kan göra mer

– Jämställdhet från en privat forskningsfinansiärs horisont Att arbeta med jämställdhetsfrågor är...