I stiftelsens årsberättelse 2020 möter vi bland andra medicinaren Björn Reinius (Karolinska...