Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG)

Ragnar Söderbergs stiftelse samarbetar med fyra andra svenska forskningsfinansiärer —Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse och Riksbankens Jubileumsfond — för att stödja unga forskare vid landets lärosäten som årligen, trots högsta betyg, avslås prestigefyllda stora anslag från det Europeiska Forskningsrådet pga budgetbegränsningar.

För att dessa forskartalanger inte ska tappa momentum och driv i sitt arbete, erbjuder utlysningen SFSG dem en andra chans till finansiering motsvarande ERC:s Starting Grant från “hemmaplan”.

Sedan lanseringen 2015 har sammanlagt 14 unga forskare beviljats cirka 200 miljoner kronor i anslag via initiativet.

MÖT FORSKARNA

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellows
finansierade av Ragnar Söderbergs stiftelse:

Forskare

mKR beviljat

OM UTLYSNINGEN SWEDISH FOUNDATIONS’ STARTING GRANT

Syfte

Syftet är att genom långsiktig finansiering göra så att unga forskare i den europeiska tätgruppen kan   bli självständiga.

Anslaget ämnar inte ersätta ett ERC-anslag, de forskare som erhåller stöd via SFSG förväntas fortsätta ansöka om EU:s anslag när möjlig.

En grundläggande förhoppning med initiativet är snarare att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att delta i ERC:s utlysningar; högt rankade ERC-sökande har nämligen visat sig ha goda chanser att beviljas finansiering när de söker en andra gång.

Behörighet

Unga forskare baserade vid svenska lärosäten som erhåller högsta betyg (A) i Europeiska forskningsrådets senaste utlysning av ERC Starting Grant (ERC-StG)  men får avslag på grund av budgetbegränsningar.

Ansökningsförfarande

Utlysningen utgår från ERC:s välrenommerade, redan gjorda, sakkunnigbedömning för minimal administrativ insats för såväl sökande som finansiär.

Via www.startinggrant.se skickar forskarna en och samma ansökan till samtliga deltagande stiftelser som i sin tur får möjlighet att — efter respektive stadgar och prioriteringar — bevilja strategiskt viktigt stöd till dessa framtida forskningsledare.

Ansökningsförfarande

Garanterar forskningsfinansiering motsvarande ERC Starting Grant, 2,8mkr / år i max 5 år.

Relaterat Innehåll