Home » Verksamhetsstöd – Sveriges unga akademi

Sveriges unga akademi grundades av Kungl. Vetenskapsakademien med ett initieringsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse på 3 miljoner kronor år 2011.

Kungliga Vetenskapsakademien inspirerades av Die Junge Akademie i Tyskland, vars syfte är att fånga upp den kreativa potentialen hos den yngre generationen av lovande forskare, när de på eget initiativ startade en svensk motsvarighet.

Sveriges unga akademi (SUA) som den kom att kallas, är numera en fristående organisation som verkar för att förbättra unga forskares arbetsvillkor, intresset för forskning och den vetenskapliga återväxten vid Sveriges lärosäten.

Sedan starten har SUA beviljats sammanlagt 25 miljoner kronor i verksamhetsstöd från Ragnar Söderbergs stiftelse, varav senast två miljoner kronor 2019.

Läs mer om akademiens arbete här (extern länk) >