Långsiktiga satsningar
på framtidens främsta forskare

Ragnar Söderbergs stiftelse stödjer framstående unga forskare inom medicin, ekonomi och  rättsvetenskap med forskningsanslag.

Därutöver finansieras ett antal infrastruktur- och nätverksstöd i syfte att främja den vetenskapliga återväxten vid svenska universitet. 

I BLICKFÅNGET

Aktuellt

2021-06-22

 

Stiftelsens frånträdande vd har tilldelats en kunglig Medalj för Betydande Gärning i första storleken för sina över tjugo års arbetsinsatser och engagemang inom svensk forskningsfinansiering och samhällsnyttiga ideella verksamheter.

2021-07-02
Annual Review

Möt bland andra medicinaren Björn Reinius som tillämpade sin grundforskning för att utveckla ett smidigare och kostnadseffektivare Covid-19 test; Linda Johansson – ny Starting Grant Fellow och en stigande stjärna inom livsvetenskaperna, samt den poddande juridikprofessorn bakom ”Öppet Fall”, Christian Dahlman. 

Forskningsanslag

Välj satsning, ämnesområde eller forskare för att läsa mer:

För att möjliggöra för framstående unga disputerade forskare att driva egna forskningsprojekt vid svenska lärosäten.

LAW

Unikt stiftelsesamarbete som erbjuder en andra chans till finansiering för de unga forskare som, trots högsta betyg, får avslag på sin ansökan om Europeiska forskningsrådets Starting Grant.

 Senast Tillkännagivna Forskarstöd
Få uppdateringar om utlysningar via mejl
* obligatoriskt

Jag samtycker till att Ragnar Söderbergs stiftelse behandlar mina personuppgifter för e-postutskick kring aktuella nyheter och utlysningar inom följande ämnesområden:Du kan avsluta din prenumeration när som helst genom att klicka på länken i sidfoten av våra utskick. 

För mer information om hur vi behandlar personuppgifter vänligen se vår 
integritetspolicy.


We use Mailchimp as our marketing platform. By clicking below to subscribe, you acknowledge that your information will be transferred to Mailchimp for processing. Learn more about Mailchimp's privacy practices here.

Swedish Foundations’ Starting Grant

Utlysningen riktar sig till unga forskare baserade vid svenska lärosäten som erhåller högsta betyg i Europeiska forskningsrådets senaste utlysning av ERC Starting Grant, men fått avslag på grund av den begränsade anslagsbudgeten.

Nästa utlysning

Höst/vinter 2021–2022
(avhängigt förändringar av ERC:s call calendar)

Nyheter

2020-12-21
Linda Johansson beviljas Swedish Foundations’ Starting Grant  →

 

2020-09-15
2020 års utlysning avslutad.

Nätverk- och infrastrukturstöd

Donationsprofessurer

Ett särskilt problem för svenska universitet är att de inte har egna verkligt stora grundkapital. För att stödja olika lärosäten med sådana grundkapital gav Ragnar Söderbergs stiftelse i början av 2000-talet anslag till ett antal professurer. Tanken är att lärosätena själva skall förvalta dessa kapital och genom avkastningen ha en garanterad finansiering för en forskaranställning.

Verksamhetsstöd

Sveriges unga akademi grundades av Kungl. Vetenskapsakademien med ett initieringsanslag från Ragnar Söderbergs stiftelse.

Akademien är en fristående organisation som verkar för att förbättra unga forskares arbetsvillkor, intresset för forskning och den vetenskapliga återväxten vid Sveriges lärosäten

Deltagarstipendium

Sedan 2019 finansierar Ragnar Söderbergs stiftelse den delegation unga forskare från svenska lärosäten som deltar i den årliga konferensen Lindau Nobel Laureate Meetings i Tyskland. Utlysningen sker i samarbete med Kungl. Vetenskapsakademien.