Projektanslag

För närvarande finansieras ett 40-tal pågående forskningsprojekt och ett antal postdoktoranställningar och biträdande universitetslektorat. Samtliga beviljade anslag sedan 2012 går även att söka fram i vår anslagsdatabas.

Ragnar Söderbergforskare och -projekt möjliggör för unga disputerade forskare att driva självständiga forskningsprojekt inom medicin, ekonomi och rättsvetenskap vid svenska universitet. Klicka på valfritt ämnesområde för att läsa mer.