Maria Hilling

Maria Hilling

Maria Hilling Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 742 391 kr Projektsammanfattning Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning Det så kallade ATA-direktivet...
Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern Ragnar Söderberg Project in Law 2016 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 224 755 kr Projektsammanfattning Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? FN:s konvention om...
Eva Storskrubb

Eva Storskrubb

Eva Storskrubb Ragnar Söderberg Project in Law, 2016 Anslagsförvaltare Uppssala universitet   Juridiska institutionen Anslagssumma 2 983 352 kr Projektsammanfattning Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten? För att rättsskipning inte bara skall...
Jack Ågren

Jack Ågren

Jack Ågren Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 832 006 kr Projektsammanfattning Social adekvans En grundläggande straffrättslig uppgift är att avgöra om en gärning utgör brott....
Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Stockholm Centre for Commercial Law Anslagssumma 973 678 kr Projektsammanfattning Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen Olika former av tillsyn och...