Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro Ragnar Söderberg Project in Law, 2019 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  2 894 822 kr Projektsammanfattning Företag som europeiska supermedborgare? – Gäller mänskliga rättigheter juridiska personer i europeisk...
Pernilla Leviner

Pernilla Leviner

Pernilla Leviner Ragnar Söderberg Project in Law Projektledare Pernilla Leviner Medsökande Aoife Daly, Rebecca Thorburn Stern Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 886 913 kr Projektsammanfattning Behandlad som ett barn:...
Mosa Sayed

Mosa Sayed

Mosa Sayed Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 3 504 610 kr Projektsammanfattning Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll...
Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2020 Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  2 311 104 kr (2018) Projektsammanfattning Samtycka genom annan? – Om...
Marco Claudio Corradi

Marco Claudio Corradi

Marco Claudio Corradi Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 355 919 kr Projektsammanfattning En kvantitativ och kvalitativ analys av konkurrenshämmande effekter av icke-kontrollerande...