Erik Björling

Erik Björling

Erik Björling Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018 Anslagsförvaltare Göteborgs universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 419 650 kr Projektsammanfattning Rättskipning online: alternativ tvistlösning för konsumenttvister i ett digitalt Europa Inom...
Henrik Bellander

Henrik Bellander

Henrik Bellander Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018 Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 475 616 kr Projektsammanfattning Processekonomi – en studie av explicita och implicita ekonomiska argument i...
Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 406 860 kr (2016) Projektsammanfattning Positiva...
Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Örebro universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 952 344 kr Projektsammanfattning Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och...
Anna Wallerman

Anna Wallerman

Anna Wallerman Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Göteborgs universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 592 537 kr Projektsammanfattning Som man frågar får man svar? Den hänskjutande domstolens inflytande på EU-domstolens förhandsavgörande...