Caroline Johansson

Caroline Johansson

Caroline Johansson Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning Konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – Ett komparativt projekt om arbetsmarknadens parters...
Katja de Vries

Katja de Vries

Katja de Vries Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2020 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning “CreAI: Co-existing with creative Artificial Intelligence within the limits of EU law. 
Data protection,...
Julian Nowag

Julian Nowag

Julian Nowag Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt samt Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan...
Ana Nordberg

Ana Nordberg

Ana Nordberg Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning Rättsvetenskap och nya teknologier – vilka lagar gäller, hur anpassas de till framväxten av nya...
Valentin Jeutner

Valentin Jeutner

Valentin Jeutner Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning Robotar, regler och rättsskäl: Kan robotar vara juridiskt förnuftiga personer? Allt oftare delegeras uppgifter...