Kaska Koltowska

Kaska Koltowska

Kaska Koltowska Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Institutionen för immunologi, genetik och patologi Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Lymfkärlssystemets tillväxt Kaska Koltowska undersöker lymfkärlssystemet som...
Carmen Gerlach

Carmen Gerlach

Carmen Gerlach Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017 Anslagsförvaltare Karolinska Institutet Institutionen för medicin, Solna Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Immunförsvarets CD8 T-celler Carmen Gerlach utforskar immunförsvaret och en speciell typ av...
Henrik Boije

Henrik Boije

Henrik Boije Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Institutionen för neurovetenskap Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Kartläggning av nya signaleringsvägar vid behandlingsresistenta hjärntumörer Henrik Boije vill...
Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 406 860 kr (2016) Projektsammanfattning Positiva...
Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Örebro universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 952 344 kr Projektsammanfattning Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och...