Cecilia Holmgren

Cecilia Holmgren

Cecilia Holmgren Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow 2017, Mathematics Anslagsförvaltare Uppsala universitet Matematiska institutionen, Analys och sannolikhetsteori Anslagssumma 2 800 000 SEK / år i upp till fem år Projektsammanfattning Analysis of random...
Julian Nowag

Julian Nowag

Julian Nowag Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt samt Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan...
Ana Nordberg

Ana Nordberg

Ana Nordberg Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning Rättsvetenskap och nya teknologier – vilka lagar gäller, hur anpassas de till framväxten av nya...
Björn Reinius

Björn Reinius

Björn Reinius Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017 Anslagsförvaltare Karolinska InstitutetInstitutionen för medicinsk biokemi och biofysik Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Inaktivering av X-kromosomen Björn Reinius studerar kvinnans två könskromosomer,...
Magdalena Paolino

Magdalena Paolino

Magdalena Paolino Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2017 Anslagsförvaltare Karolinska InstitutetInstitutionen för medicin Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Ubiquitinering och tarmens stamceller Magdalena Paolino studerar ubiquitinering som är en process som...