Hanna Almlöf

Hanna Almlöf

Hanna Almlöf Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Linköpings universitet Anslagssumma 1 823 796 kr Projektsammanfattning Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit Syftet med projektet är att analysera...
Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 854 023 kr Projektsammanfattning Avtal om humanbiologiskt material Insamling, hantering och användning av mänskligt...
Marknadsintegration och ekonomisk utveckling

Marknadsintegration och ekonomisk utveckling

År: 2016 Projektledare: Konrad Burchardi Medsökande: Ingvild Almås, Timo Boppart, Hannes Malmberg Anslagsförvaltare: Stockholms universitet Område: Ekonomi Belopp: 6 356 307 kr Vår forskning Inkomstklyftorna mellan rika och fattiga länder är mycket stora. Sverige är...
En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

År: 2016 Projektledare: Anna Brattström Medsökande: Alan Johnson, Karl Wennberg Anslagsförvaltare: Lunds universitet Område: Ekonomi Belopp: 7 492 640 kr Vår forskning Syftet med forskningsprojektet är att generera vetenskaplig kunskap om grupprocesser i nya,...
Henrik Johansson

Henrik Johansson

Henrik Johansson Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow, 2016, Life Sciences Anslagsförvaltare Uppsala universitet Department of Physics and Astronomy Anslagssumma 2 800 000 kr / år i upp till fem år Projektsammanfattning The Kinematic Algebra Underlying...