Magda Bienko

Magda Bienko

Magda Bienko Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2016 Anslagsförvaltare Lunds universitet Institutionen för laboratoriemedicin Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Den rumsliga organisationen av arvsmassan i bröstcancer För att fullständigt förstå de...
Alexey Amunts

Alexey Amunts

Alexey Amunts Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2016 Anslagsförvaltare Stockholms universitet Institutionen för biokemi och biofysik Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Mitoribosomer och cancer Cancerceller växer och delar på sig i en mycket snabbare takt än...
Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern Ragnar Söderberg Project in Law 2016 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 224 755 kr Projektsammanfattning Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? FN:s konvention om...
Eva Storskrubb

Eva Storskrubb

Eva Storskrubb Ragnar Söderberg Project in Law, 2016 Anslagsförvaltare Uppssala universitet   Juridiska institutionen Anslagssumma 2 983 352 kr Projektsammanfattning Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten? För att rättsskipning inte bara skall...
Hanna Almlöf

Hanna Almlöf

Hanna Almlöf Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Linköpings universitet Anslagssumma 1 823 796 kr Projektsammanfattning Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit Syftet med projektet är att analysera...