Lotta Lerwall

Lotta Lerwall

Lotta Lerwall Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 100 800 kr Projektsammanfattning Tillsyn över offentlig förvaltning En trend i svensk statsförvaltning har under senare år varit en...
Axel Hilling

Axel Hilling

Axel Hilling Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Lunds universitet Department of Business Law Anslagssumma 2 295 759 kr Projektsammanfattning Rättvisa och legalitet vid inkomstbeskattning Syftet med projektet är att klargöra hur kravet på...
Eric Bylander

Eric Bylander

Eric Bylander Ragnar Söderberg Project in Law, 2015 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 816 665 kr Projektsammanfattning Prövningstillstånd i de högsta domstolarna – En rättsvetenskaplig studie Prövningstillstånd (pt) innebär...
Maria Genander

Maria Genander

Maria Genander Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015 Anslagsförvaltare Karolinska Institutet Institutionen för cell- och molekylärbiologi Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Stamceller och cancerceller i hud Huden som modellsystem för normal vävnad och...
Katharina Lahl

Katharina Lahl

Katharina Lahl Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015 Anslagsförvaltare Lunds universitet Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Dendritiska celler i virusinfektioner Katharina Lahl studerar hur de så kallade...