Karl Börjesson

Karl Börjesson

Karl Börjesson Swedish Foundations’ Starting Grant Alumni 2015–2016, Physical and analytical chemical sciences Anslagsförvaltare Göteborgs universitet Institutionen för kemi och molekylärbiologi Anslagssumma 5 600 000 SEK (2015–2016) Beviljad ERC Starting Grant...
Henrik Johansson

Henrik Johansson

Henrik Johansson Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow, 2016, Life Sciences Anslagsförvaltare Uppsala universitet Department of Physics and Astronomy Anslagssumma 2 800 000 kr / år i upp till fem år Projektsammanfattning The Kinematic Algebra Underlying...
Jack Ågren

Jack Ågren

Jack Ågren Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 832 006 kr Projektsammanfattning Social adekvans En grundläggande straffrättslig uppgift är att avgöra om en gärning utgör brott....
Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Stockholm Centre for Commercial Law Anslagssumma 973 678 kr Projektsammanfattning Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen Olika former av tillsyn och...
Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Umeå universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 754 851 kr Projektsammanfattning Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv Mellan 2010 och 2012 lyckades förövare göra...