Michaela Ribbing

Michaela Ribbing

Michaela Ribbing Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020 Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning Vilken lag gäller? Jur. dr Michaela Ribbing är forskare och lärare med offentlig rätt som specialitet. I sitt...
Caroline Johansson

Caroline Johansson

Caroline Johansson Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2020 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning Konkurrerande arbetsmarknadsorganisationer – Ett komparativt projekt om arbetsmarknadens parters...
Katja de Vries

Katja de Vries

Katja de Vries Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2020 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning “CreAI: Co-existing with creative Artificial Intelligence within the limits of EU law. 
Data protection,...
Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro Ragnar Söderberg Project in Law, 2019 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  2 894 822 kr Projektsammanfattning Företag som europeiska supermedborgare? – Gäller mänskliga rättigheter juridiska personer i europeisk...
Pernilla Leviner

Pernilla Leviner

Pernilla Leviner Ragnar Söderberg Project in Law Projektledare Pernilla Leviner Medsökande Aoife Daly, Rebecca Thorburn Stern Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 886 913 kr Projektsammanfattning Behandlad som ett barn:...