Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro

Eduardo Gill Pedro Ragnar Söderberg Project in Law, 2019 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  2 894 822 kr Projektsammanfattning Företag som europeiska supermedborgare? – Gäller mänskliga rättigheter juridiska personer i europeisk...
Pernilla Leviner

Pernilla Leviner

Pernilla Leviner Ragnar Söderberg Project in Law Projektledare Pernilla Leviner Medsökande Aoife Daly, Rebecca Thorburn Stern Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 886 913 kr Projektsammanfattning Behandlad som ett barn:...
Eleni Karageorgiou

Eleni Karageorgiou

Eleni Karageorgiou Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 386 743  SEK Projektsammanfattning På spaning efter solidaritet:samspelet mellan europeiska asylpolitikens inre och yttre...
Sabina Hellborg

Sabina Hellborg

Sabina Hellborg   Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2019 Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 393 360 kr Projektsammanfattning Ansvar för mobbning och kränkningar på arbetsplatsen Mobbning och kränkningar är...
Moa Lidén

Moa Lidén

Moa Lidén Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2019 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 880 840 kr Projektsammanfattning Bevisning i brottmål — tillförlitlighet och påverkbarhet Projektets övergripande syfte är att...