Niklas Selberg

Niklas Selberg

Niklas Selberg Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  1 580 499 kr Projektsammanfattning Gig-ekonomin och den svenska arbetsrätten. Om den rättsliga regleringen av plattformsarbete...
Erik Björling

Erik Björling

Erik Björling Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018 Anslagsförvaltare Göteborgs universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 419 650 kr Projektsammanfattning Rättskipning online: alternativ tvistlösning för konsumenttvister i ett digitalt Europa Inom...
Henrik Bellander

Henrik Bellander

Henrik Bellander Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018 Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 475 616 kr Projektsammanfattning Processekonomi – en studie av explicita och implicita ekonomiska argument i...
Mosa Sayed

Mosa Sayed

Mosa Sayed Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 3 504 610 kr Projektsammanfattning Religiösa skilsmässor i en sekulär rättslig kontext. Om familjelivets mångfald och muslimska samfunds roll...