Jameson Garland

Jameson Garland

Jameson Garland Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 715 000 kr Projektsammanfattning Vetenskap och beprövad erfarenhet – Att sträva efter patientsäkerhet och vetenskaplighet i klinisk...
Marco Claudio Corradi

Marco Claudio Corradi

Marco Claudio Corradi Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 355 919 kr Projektsammanfattning En kvantitativ och kvalitativ analys av konkurrenshämmande effekter av icke-kontrollerande...
Valentin Jeutner

Valentin Jeutner

Valentin Jeutner Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Projektsammanfattning Robotar, regler och rättsskäl: Kan robotar vara juridiskt förnuftiga personer? Allt oftare delegeras uppgifter...
Maria Hilling

Maria Hilling

Maria Hilling Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 742 391 kr Projektsammanfattning Unionsrättens generalklausul mot skatteflykt i rättskulturell belysning Det så kallade ATA-direktivet...
Olena Bokareva

Olena Bokareva

Olena Bokareva Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  1 313 081 kr (2016) Projektsammanfattning Sjö- och transporträtt –...