Julian Nowag

Julian Nowag

Julian Nowag Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt samt Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan...
Ana Nordberg

Ana Nordberg

Ana Nordberg Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma Projektsammanfattning Rättsvetenskap och nya teknologier – vilka lagar gäller, hur anpassas de till framväxten av nya...
Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova

Vladislava Stoyanova Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017 Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016 Anslagsförvaltare Lunds universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 406 860 kr (2016) Projektsammanfattning Positiva...
Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg

Marja-Liisa Öberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Örebro universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 952 344 kr Projektsammanfattning Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och...
Anna Wallerman

Anna Wallerman

Anna Wallerman Ragnar Söderberg Project in Law, 2017 Anslagsförvaltare Göteborgs universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 592 537 kr Projektsammanfattning Som man frågar får man svar? Den hänskjutande domstolens inflytande på EU-domstolens förhandsavgörande...