Hanna Almlöf

Hanna Almlöf

Hanna Almlöf Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Linköpings universitet Anslagssumma 1 823 796 kr Projektsammanfattning Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit Syftet med projektet är att analysera...
Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 854 023 kr Projektsammanfattning Avtal om humanbiologiskt material Insamling, hantering och användning av mänskligt...