Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya

Therése Fridström Montoya Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2020 Ragnar Söderberg Project in Law, 2018 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma  2 311 104 kr (2018) Projektsammanfattning Samtycka genom annan? – Om...
Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern

Rebecca Thorburn Stern Ragnar Söderberg Project in Law 2016 Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 224 755 kr Projektsammanfattning Barnkonventionen som nationell lag: någon skillnad för asylsökande barn? FN:s konvention om...
Eva Storskrubb

Eva Storskrubb

Eva Storskrubb Ragnar Söderberg Project in Law, 2016 Anslagsförvaltare Uppssala universitet   Juridiska institutionen Anslagssumma 2 983 352 kr Projektsammanfattning Europeisk kvarstad på bankmedel – hur påverkas rätten? För att rättsskipning inte bara skall...
Hanna Almlöf

Hanna Almlöf

Hanna Almlöf Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Linköpings universitet Anslagssumma 1 823 796 kr Projektsammanfattning Minoritetsskydd i ägarledda aktiebolag – särskilt om insyn och exit Syftet med projektet är att analysera...
Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius

Åsa Hellstadius Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 854 023 kr Projektsammanfattning Avtal om humanbiologiskt material Insamling, hantering och användning av mänskligt...