Jack Ågren

Jack Ågren

Jack Ågren Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 1 832 006 kr Projektsammanfattning Social adekvans En grundläggande straffrättslig uppgift är att avgöra om en gärning utgör brott....
Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg

Gustaf Sjöberg Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Stockholms universitet Stockholm Centre for Commercial Law Anslagssumma 973 678 kr Projektsammanfattning Finansiell tillsyn i ljuset av Europakonventionen Olika former av tillsyn och...
Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi

Markus Naarttijärvi Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Umeå universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 754 851 kr Projektsammanfattning Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv Mellan 2010 och 2012 lyckades förövare göra...
Lotta Lerwall

Lotta Lerwall

Lotta Lerwall Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Uppsala universitet Juridiska institutionen Anslagssumma 2 100 800 kr Projektsammanfattning Tillsyn över offentlig förvaltning En trend i svensk statsförvaltning har under senare år varit en...
Axel Hilling

Axel Hilling

Axel Hilling Ragnar Söderberg Project in Law, 2015   Anslagsförvaltare Lunds universitet Department of Business Law Anslagssumma 2 295 759 kr Projektsammanfattning Rättvisa och legalitet vid inkomstbeskattning Syftet med projektet är att klargöra hur kravet på...