Macroeconomic Policy Analysis for the 21st Century

Macroeconomic Policy Analysis for the 21st Century

År: 2017 Projektledare: Kurt Mitman Medsökande: Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer Anslagsförvaltare: Stockholms universitet Område: Ekonomi Belopp: 7 440 601 kr Vår forskning Hur påverkas samhället av penning- och finanspolitiken? Vad driver kraftiga...
En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

År: 2016 Projektledare: Anna Brattström Medsökande: Alan Johnson, Karl Wennberg Anslagsförvaltare: Lunds universitet Område: Ekonomi Belopp: 7 492 640 kr Vår forskning Syftet med forskningsprojektet är att generera vetenskaplig kunskap om grupprocesser i nya,...
Ledning av kulturell mångfald

Ledning av kulturell mångfald

År: 2013 Projektledare: Laurence Romani Medsökande: Charlotte Holgersson, Kungl. Tekniska högskolan; Sara Louise Muhr, Copenhagen Business School Anslagsförvaltare: Handelshögskolan i Stockholm Område: Ekonomi// Belopp: 7 134 304 kr Vår forskning Vad är det som...
Beteendeaspekter av institutionell design

Beteendeaspekter av institutionell design

År: 2013 // Projektledare: Tommy Andersson // Medsökande: Ola Andersson, Institutet för näringslivsforskning & Erik Wengström, Lunds universitet // Anslagsförvaltare: Lunds universitet // Belopp: 7 472 231 kr Vår forskning Forskningsprojektet syftar till att...
Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

År: 2013 Projektledare: Gustav Tinghög Medsökande: Michael Kirchler, Göteborgs universitet; Daniel Västfjäll, Linköpings universitet Anslagsförvaltare: Linköpings universitet Område: Ekonomi Belopp: 6 344 224 kr Vår forskning Att besluta snabbt och långsamt: Hur...