Macroeconomic Policy Analysis for the 21st Century

Macroeconomic Policy Analysis for the 21st Century

År: 2017 Projektledare: Kurt Mitman Medsökande: Alexandre Kohlhas, Kathrin Schlafmann, Tobias Broer Anslagsförvaltare: Stockholms universitet Område: Ekonomi Belopp: 7 440 601 kr Vår forskning Hur påverkas samhället av penning- och finanspolitiken? Vad driver kraftiga...