Ledning av kulturell mångfald

Ledning av kulturell mångfald

År: 2013 Projektledare: Laurence Romani Medsökande: Charlotte Holgersson, Kungl. Tekniska högskolan; Sara Louise Muhr, Copenhagen Business School Anslagsförvaltare: Handelshögskolan i Stockholm Område: Ekonomi// Belopp: 7 134 304 kr Vår forskning Vad är det som...
Beteendeaspekter av institutionell design

Beteendeaspekter av institutionell design

År: 2013 // Projektledare: Tommy Andersson // Medsökande: Ola Andersson, Institutet för näringslivsforskning & Erik Wengström, Lunds universitet // Anslagsförvaltare: Lunds universitet // Belopp: 7 472 231 kr Vår forskning Forskningsprojektet syftar till att...
Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

År: 2013 Projektledare: Gustav Tinghög Medsökande: Michael Kirchler, Göteborgs universitet; Daniel Västfjäll, Linköpings universitet Anslagsförvaltare: Linköpings universitet Område: Ekonomi Belopp: 6 344 224 kr Vår forskning Att besluta snabbt och långsamt: Hur...
Makroekonomiska modellers underliggande antaganden

Makroekonomiska modellers underliggande antaganden

År: 2013 Projektledare: Mikael Carlsson Medsökande: Teodora Borota Milicevic, Uppsala universitet; Lena Hensvik, IFAU; Oskar Nordström Skans, IFAU och Uppsala universitet Anslagsförvaltare: Uppsala universitet Område: Ekonomi// Belopp: 9 115 008 kr Vår forskning...