Charlotta Böiers

Charlotta Böiers

Charlotta Böiers Ragnar Söderberg Fellow in Medicine   Anslagsförvaltare Lunds universitet Institutionen för laboratoriemedicin  Anslagssumma 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Utforskande av MLL-AF4-relaterad akut lymfatisk leukemi hos spädbarn Akut lymfatisk...
Muhammad Asghar

Muhammad Asghar

Muhammad Asghar Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2018- Anslagsförvaltare Karolinska Institutet Institutionen för laboratoriemedicin Summa 8 000 000 SEK Projektsammanfattning Liver innervation goes viral: Embryonic liver nanoinjection to investigate neuro-biliary...