Swedish Foundations’ Starting Grant (SFSG)

Ragnar Söderbergs stiftelse samarbetar med fem andra svenska forskningsfinansiärer — Familjen Erling-Perssons Stiftelse, Kempestiftelserna, Olle Engkvists Stiftelse, Riksbankens Jubileumsfond och Svenska Sällskapet för Medicinsk Forskning — för att stödja unga forskare vid landets lärosäten som årligen, trots högsta betyg, avslås prestigefyllda stora anslag från det Europeiska Forskningsrådet pga budgetbegränsningar.

För att dessa forskartalanger inte ska tappa momentum och driv i sitt arbete, erbjuder utlysningen SFSG dem en andra chans till finansiering motsvarande ERC:s Starting Grant från ”hemmaplan”.

Sedan lanseringen 2015 har sammanlagt 21  forskare beviljats ca 270 miljoner kr i anslag via initiativet.

OM UTLYSNINGEN

Syfte

Syftet är att genom långsiktig finansiering göra så att unga forskare i den europeiska tätgruppen kan bli självständiga.

Anslaget ämnar inte ersätta ett ERC-anslag, de forskare som erhåller stöd via SFSG förväntas fortsätta ansöka om EU:s anslag när möjlig.

En grundläggande förhoppning med initiativet är snarare att uppmuntra fler forskartalanger vid svenska lärosäten att delta i ERC:s utlysningar; högt rankade ERC-sökande har nämligen visat sig ha goda chanser att beviljas finansiering när de söker en andra gång.

 

Behörighet

Unga forskare baserade vid svenska lärosäten som erhåller högsta betyg (A) i Europeiska forskningsrådets senaste utlysning av ERC Starting Grant (ERC-StG)  men får avslag på grund av budgetbegränsningar.

Ansökningsförfarande

Utlysningen utgår från ERC:s välrenommerade, redan gjorda, sakkunnigbedömning för minimal administrativ insats för såväl sökande som finansiär.

Via www.startinggrant.se skickar forskarna en och samma ansökan till samtliga deltagande stiftelser som i sin tur får möjlighet att — efter respektive stadgar och prioriteringar — bevilja strategiskt viktigt stöd till dessa framtida forskningsledare.

Anslag

Garanterar forskningsfinansiering motsvarande ERC Starting Grant, ca. 2,8mkr / år i max 5 år.

 

NÄSTA UTLYSNING

Höst/vinter 2022–2023 (avängigt förändringar av ERC:s call calendar)

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellows
finansierade av Ragnar Söderbergs stiftelse:

Forskare

mKR beviljat

Relaterat Innehåll