Valentin Jeutner

Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Projektsammanfattning

Robotar, regler och rättsskäl: Kan robotar vara juridiskt förnuftiga personer?

Allt oftare delegeras uppgifter som tidigare utförts av människor till robotar. Redan idag kan robotar utföra grundläggande hushållssysslor, optimera medicinsk behandling och hantera finansiella transaktioner och energinät. Robotars uppträdande kontrolleras av mjukvarukod: en uppsättning instruktioner som uttryckts på numeriskt datorspråk. Med hänsyn till sådan mjukvarukod syftar mitt forskningsprojekt till att besvara tre frågor. Den första frågan är vad robotar bör tillåtas utföra. Bör de få ingå avtal eller besluta om huruvida en patient ska erhålla medicinsk behandling? Den andra frågan är hur reglerna för robotar bör utformas och kommuniceras till robotarna. Bör robotarna ges detaljerade instruktioner, eller bör de istället förses med generella principer att tillämpa i specifika situationer? Den sista frågan är vem som bör övervaka skapandet av den mjukvarukod som styr robotar. Borde det åvila mjukvaruexperter eller folkvalda riksdagsledamöter? När jag behandlar dessa frågor ämnar jag undersöka vad lagen säger och skulle kunna säga om robotar i relation till förnuftiga människor. Jag undersöker i synnerhet fördelarna med, och om det är genomförbart, att låta programmera robotar på ett sådant sätt att de beter sig precis som sina mänskliga motsvarigheter. Mitt slutliga syfte är att identifiera en uppsättning tydliga, rättsliga principer som bör styra användningen av robotar.

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...