Olena Bokareva

Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2016

 

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

 1 313 081 kr (2016)

Projektsammanfattning

Sjö- och transporträtt – transport av gods och passagerare

Projektet handlar om resenärers skadeståndsanspråk som uppkommit på grund av olyckor ombord på fartyg, som varit aktuellt sedan förlisningen av Titanic 1912. Vilket utfall resenärernas skadeståndsanspråk får beror på de lagar som gäller i det land där målet prövas. I korthet kan sägas att vissa resenärer kan få ersättning för förseningar, medan andra inte får någon ersättning över huvud taget ens vid dödsfall av en familjemedlem eller för ett psykologiskt trauma, även om de rest vid samma tillfälle med samma fartyg.

Projektets huvudsakliga syfte är att undersöka ansvar vad gäller internationella passagerarfartyg. Fokus kommer att ligga på resenärer på kryssningsfartyg eftersom deras skadeståndsanspråk kan vara både sjö- och landrelaterade. Systemet för transport av fartygsresenärer kommer att jämföras med det ansvar och den ersättningsskyldighet som gäller för flygresenärer.

En stor skillnaden mellan luft- och havstransporter är att flygresenärer är skyldiga att sitta ner och spänna fast sina säkerhetsbälten vid start och landning. Havsresenärer är mer utsatta för risker och skador som inte har att göra med själva transporten. Huruvida transportören bör vara ansvarig för skador eller dödsfall som är landrelaterade och inte uppstått under själva transporten är således föremål för diskussion.

Relaterat innehåll

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Digitalisering, internationell rätt och filosofi blandas i Valentin Jeutners forskning kring artificiell intelligens. Vem har ansvaret om AI går snett? Frågorna är ofta fler än svaren, men målet är att skapa ett tydligare rättsläge.Text av Anneli Kamlin / foto på...