Olaf Bergmann

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutionen för cell- och molekylärbiologi

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Nybildning av hjärtmuskelceller

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. Det är svårt för kroppen att nybilda hjärtmuskelceller, men kanske går det att förbättra denna förmåga. Olaf Bergmann kartlägger hur nybildning går till, med målet att lägga grunden till nya behandlingsmetoder.

Hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i västvärlden. En hjärtinfarkt kan leda till att 25 procent av hjärtmuskelcellerna dör, vilket bland annat beror på att cellerna har en begränsad förmåga att nybildas. Men nyligen kunde Olaf Bergmanns forskargrupp visa att hjärtmuskelceller faktiskt nybildas under hela livet.

Nu undersöker Olaf Bergmann hur det går till när hjärtmuskelceller bildas. Han vill ta reda på vad som kännetecknar omsättningen av mitokondriellt DNA i sjuka och åldrande hjärtan. Sådant DNA finns i mitokondrierna, som kan sägas vara cellernas kraftstationer. Dessutom vill han identifiera nya molekyler som är viktiga för nybildning av hjärtmuskelceller.

Studierna kommer att öka förståelsen för hjärtats förmåga till läkning, och kan förhoppningsvis lägga grunden till nya behandlingsmetoder för hjärt- och kärlsjukdomar.

Cardiovascular disease is the leading cause of mortality in the Western world. One reason for the high lethality of this disease is the limited capacity of myocardium for regeneration. Recently, through retrospective 14C dating, we have demonstrated that the generation of new cardiomyocytes in humans is not restricted to early development but instead continues throughout life. This finding suggests that if the cellular and molecular mechanisms underlying this regeneration could be characterised, cardiac regeneration could be augmented during the treatment of cardiac disease. However, a lack of appropriate tools has complicated the identification of factors governing cardiomyocyte renewal.

This proposal seeks to elucidate the mechanisms that underlie cardiac regeneration by (i) determining changes in myocardial renewal, (ii) characterizing the mitochondrial DNA turnover dynamics in aged and diseased hearts (iii) and identifying novel molecular targets that are important for cardiomyocyte proliferation. Given success the proposed studies will expand the understanding of the different aspects of myocardial renewal as steps towards developing potential new treatments for cardiovascular disease.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll