Ning Xu Landén

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Vilken betydelse har icke-kodande RNA vid sårläkning?

Att kroppens sårläkning fungerar är viktigt. Trots det vet vi väldigt lite om vad som händer när funktionen sätts ur spel. Ning Xu Landén studerar icke-kodande RNA – en viktig molekyl i alla våra celler – och deras roll vid sårläkning. Förhoppningen är att lägga grunden till nya läkemedel för svårläkta sår.

Förmågan att reparera skadad vävnad och läka sår är en grundläggande och viktig biologisk process. Om den inte fungerar uppstår kroniska sår. Ning Xu Landén undersöker vilken roll icke-kodande RNA har vid sårläkning. Dessa RNA, som är viktiga molekyler som finns i alla celler, är avgörande för hur våra gener styrs.

Fokus för forskningsprojektet är att utreda om två typer av icke-kodande RNA – mikroRNA och långa icke-kodande RNA – bildas i skadad hud hos friska försökspersoner vid olika faser av sårläkningen. Därefter kommer resultatet att jämföras med motsvarande processer i kroniska sår.

Förhoppningen är att forskningen ska bidra till utvecklingen av läkemedel för svårläkta sår.

Wound healing is a fundamental physiological processes to keep the integrity of the skin; fails of healing result in chronic hard-to-heal wound, a common medical problem with high morbidity and mortality. Effective therapies to enhance wound healing are essentially lacking today. The recent discovery of non-coding RNAs (ncRNAs) as powerful gene regulators provides hope to develop novel RNA-based treatments for a wide variety of diseases; however, the role of ncRNAs in human skin wound healing remains largely unexplored.

We aim to reveal the role(s) of ncRNAs in skin wound healing and explore the potential of RNA-based therapy for chronic wounds. We will primarily focus on small ncRNAs, i.e. microRNAs (miRNAs) and long-non-coding RNAs (lncRNAs) and characterize their expression profiles in injured human skin during normal wound healing process and in chronic wounds. Next, we will investigate the biological function(s) and the underlying molecular mechanism(s) of the miRNAs/lncRNAs, which are differentially expressed in chronic wounds compared with normal acute wounds. Moreover, we will explore the therapeutic potential of miRNAs using human ex vivo and mouse in vivo wound models.

This study will add new layers of complexity to our understanding of normal skin wound healing, but also of the pathogenesis of chronic wounds, which may lead to the development of novel RNA-based therapies for chronic wounds.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll