Niklas Selberg

Ragnar Söderberg Postdoctoral Fellow in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

 1 580 499 kr

Projektsammanfattning

Gig-ekonomin och den svenska arbetsrätten. Om den rättsliga regleringen av plattformsarbete och egenanställning – arbete eller ”gig”?

Vilka utmaningar presenterar den framväxande så kallad gig-ekonomin för den svenska arbetsrätten? Nya former för arbete – till exempel inom ramen för on-demand via appar (som t.ex. Uber) och egenanställning eller ”hyr din arbetsgivare” (som t.ex. CoolCompany) – ställer nya frågor till den klassiska regleringen av arbetsmarknaden; arbetsrätten.

De grundläggande arbetsrättsliga begreppen för arbetstagare och arbetsgivare utmanas nu av förändringar i efterfrågan av arbete – och de tidigare så stabila arbetsrättsliga begreppen befinner sig i en utvecklingsfas.

Projektet studerar en uppsättning frågeställningar i syfte att länka in de existerande arbetsrättsliga reglerna i den framväxande gig-ekonomin:

Nya former för företagande ställer nya krav på arbetsrättsliga fenomen såsom anställningsskydd, facklig organisering, arbetsmiljöarbete, arbetstid/fritid, diskrimineringsskydd och arbetsledningsrätt.

Hur kan arbete i den nya ekonomin regleras så att de arbetspresterandes anspråk på skyddslagstiftning kan samexistera med de nya formerna för företagande och den nya tekniken i form av bland annat appar?

Hur står sig de nedärvda arbetsrättsliga begreppen i den nya ekonomin?

På vilka punkter behövs nya lösningar och på vilka punkter är de existerande reglerna tillräckliga?

Rättsvetenskapliga analyser inom ramen för arbetsrätten är viktiga för att beskriva och analysera den svenska arbetsrättens möte med gig-ekonomin.

Relaterat innehåll

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Projekt: Juridik möter filosofi kring artificiell intelligens

Digitalisering, internationell rätt och filosofi blandas i Valentin Jeutners forskning kring artificiell intelligens. Vem har ansvaret om AI går snett? Frågorna är ofta fler än svaren, men målet är att skapa ett tydligare rättsläge.Text av Anneli Kamlin / foto på...