Emma Anderssons projekt beviljas 14 miljoner kronor av Ragnar Söderbergs stiftelse genom Swedish Foundations’ Starting Grant.