Markus Naarttijärvi

Ragnar Söderberg Project in Law, 2015

 

Anslagsförvaltare

Umeå universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

754 851 kr

Projektsammanfattning

Informationssäkerhet ur ett tvärrättsligt perspektiv

Mellan 2010 och 2012 lyckades förövare göra flera intrång i IT-företaget Logicas servrar där flera myndigheter förvarade mängder med känsliga uppgifter. Förövarna kunde lägga beslag på känsliga personuppgifter från Kronofogden, Skatteverket och Polisen. Denna, och liknande incidenter kom att visa på flera svagheter i det svenska informationssäkerhetsarbetet, liksom de svårigheter som finns i att möta dessa hot.

Dagens informationsinfrastruktur innebär att myndigheters IT-system i stor utsträckning utvecklas, lokaliseras hos, och drivs av privata IT-företag. Samhällsviktiga IT-funktioner koncentreras också i allt större utsträckning till större IT-operatörer. En stor del av den information som skapas och lagras i samhället är viktig och samtidigt integritetskänslig. Det handlar exempelvis om informationen i patientjournaler, brottsutredningar eller underrättelseverksamhet. Erfarenheterna från ovanstående incidenter visar att såväl offentliga aktörer som enskilda individer kan påverkas negativt av attacker mot sådana system.

Det förevarande projektet undersöker det rättsliga ansvaret och förutsättningarna för informationssäkerhet i förhållande till antagonistiska intrång och attacker mot offentliga IT-system som drivs av privata aktörer, med fokus på konsekvenser för skydd av individens data och möjligheterna till ansvarsutkrävande vid brister. Projektet intar ett holistiskt perspektiv genom att kombinera offentligrättsliga och privaträttsliga perspektiv på frågan.

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...