Marja-Liisa Öberg

Ragnar Söderberg Project in Law, 2018

Anslagsförvaltare

Örebro universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 952 344 kr

Projektsammanfattning

Tredje länders inflytande på Europeiska unionens lagstiftningsprocess: aktörer, modaliteter, syften och effekter på autonomin av unionens rättsordning

Normexport är ett verktyg som används regelbundet av unionen i dess relationer med tredje länder. Europeiska unionens normativa makt har återigen inträtt i rampljuset mot bakgrund av Brexit samt de pågående förhandlingarna av det Transatlantiska partnerskapet för handel och investeringar (TTIP) mellan unionen och USA. Unionens växande normativa inflytande medför samtidigt tredje länders ökade påverkan på unionens beslutsprocesser. Den praktiska erfarenheten från normexport inom EES, den bilaterala relationen mellan unionen och Schweiz, anslutningsprocessen och bilaterala frihandelsavtal som TTIP visar ett betydande informellt inflytande för tredje länder på unionens lagstiftningsprocess. Samtidigt har skyddet för unionens autonomi ifråga om beslutsfattande inneburit att normexporten formellt betraktats som en linjär process från unionen till tredje länder som en mottagare av EU:s regelverk, acquis. Detta projekt syftar till att utforska tredje länders faktiska inflytande på unionens beslutsprocess genom att identifiera och kategorisera det samt att undersöka friktionen mellan ett sådant inflytande och unionens beslutsautonomi. Projektet förväntas ge betydande teoretiska och praktiska insikter i det normativa samspelet mellan tredje länder och unionen samt ett innovativt bidrag till debatten om unionens demokratiska legitimitet.

Läs mer

Marja-Liisa Öbergs forskarsida på Örebro universitets webbplats

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...