Marie Lagerquist

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2012

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Institutionen för medicin

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Östrogen och benmassa

Minskad benmassa medför ökad risk för frakturer och därigenom ökad kostnad för samhället samt ökat lidande. Inflammation är associerad med ökad benförlust och därigenom ökad frakturrisk. Östrogen skyddar mot frakturer, men anses olämpligt som läkemedel mot låg benmassa på grund av allvarliga bieffekter.

Målet med projektet är att karaktärisera mekanismen bakom östrogenets benskyddande effekter för att därigenom underlätta utvecklingen av nya ”östrogenlika” läkemedel som saknar de negativa bieffekterna. Projektet kommer att utveckla och använda nya transgena musmodeller för att bestämma betydelsen av olika delar av östrogenreceptorn för de benskyddande effekterna, samt utreda vilken celltyp som medierar dessa effekter. Vårt viktiga vetenskapliga fynd att östrogensignalering i nervsystemet påverkar benmassan kommer att utredas vidare genom att östrogensignalering slås ut specifikt i utvalda delar av hjärnan med hjälp av virala vektorer.

Ökad kunskap och förståelse för hur östrogen skyddar mot inflammationsmedierad benförlust kan underlätta utvecklingen av nya behandlingsalternativ. Forskningen bedrivs vid Centrum för ben- och artritforskning, där forskare som arbetar för att förebygga, diagnostisera samt behandla benskörhet och ledgångsreumatism är samlade. Målet är är att bedriva högklassig, kliniskt relevant forskning som kan bidra till utvecklingen av nya läkemedel mot benförlust orsakad av ökad inflammation. Det är också viktigt att bidra till utbildningen av nya forskare i gruppen som har möjlighet att bli framtida forskningsledare.

Prevention of
inflammation-mediated bone loss
by modulation of estrogen signalling

Fractures are associated with suffering, increased mortality and great costs for society. Inflammation is associated with pathological bone loss and thereby an increased risk of fracture. Estrogen protects against bone loss and prevents fractures. However, the use of this hormone as a therapeutic drug against bone loss is restricted due to severe side-effects. The main aim of this project is to characterize the mechanisms behind the protective effects of estrogen on inflammation-mediated bone loss in order to facilitate the development of new bone-specific treatment strategies which avoid the adverse effects.

To this aim we will develop and use novel transgenic mouse models to determine the importance of specific domains and posttranslational modification sites of the estrogen receptor alpha (ERa), the main mediator of estrogenic bone-protective effects (project 1), and identify the target cell types mediating the bone-protective effects (project 2). Furthermore, my recent pivotal finding that expression of ERa in neural cells affects bone mass, published in Proc Natl Acad Sci USA, 2012, will be further explored by gene silencing of ERa using viral vectors to determine the importance of central effects of estrogen for inflammation-mediated bone loss (project 3).

These experimental studies will facilitate the development of new therapeutic strategies to prevent inflammation-mediated bone loss and associated fractures but lack adverse effects.

Ragnar Söderbergforskare i medicin 2012

Relaterat innehåll

Relaterat innehåll