Marco Claudio Corradi

Ragnar Söderberg Project in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

1 355 919 kr

Projektsammanfattning

En kvantitativ och kvalitativ analys av konkurrenshämmande effekter av icke-kontrollerande finansiella innehav

Projektet behandlar de konkurrensbegränsande effekterna av non-controlling financial holdings i Sverige och i EU. Det fokuserar såväl på (1) bolags horisontella och vertikala finansiella innehav som (2) investeringsfonders horisontella aktieinnehav – dvs investeringar i flera företag som är verksamma på samma marknad (portföljstrategi). Om ett företag har investerat i en konkurrent, kan agerandet hämma intresset att föra priskrig. I själva verket sker ofta en avvägning mellan de fördelar ett priskrig kan ge (ökade marknadsandelar) och dess ekonomiska konsekvenser (förlust i värdet av kapitalinnehavet hos en konkurrent). Ett företag kan också använda dess minoritetsaktieägares rättigheter för påverkan.

Investeringsfondernas horisontella ägande kan – tillsammans med bolagsstyrningsstrategier som syftar till att belöna marknadsläget – också verka konkurrenshämmande. Projektet syftar till (1) empirisk forskning avseende minoritetsinnehav i företag och investeringsfonder (svenska och från andra EU-länder); (2) kvalitativ forskning om minoritetsaktieägares rättigheter i Sverige och i EU, (3) en integrerad utvärdering (konkurrensrätt, bolagsstyrning, finansmarknadsrätt) av de konkurrensbegränsande effekterna av non-controlling financial holdings i Sverige och i EU, baserad på både kvalitativa och kvantitativa parametrar.

Läs mer

Marco Claudio Corradis forskarsida på Lund universitets webbplats

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...