Liv Eidsmo

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Hudens lokala sjukdomsminne – ett nytt mål för framtida behandling av psoriasis och eksem

Liv Eidsmo forskar på varför hudinflammationer, som psoriasis och eksem, återkommer till samma plats på huden gång efter gång. Eidsmo undersöker vilka faktorer som aktiverar immunförsvarets långlivade T-celler, vilket gör att inflammationen återkommer på samma ställe, och provar metoder för att se om sjukdomsminnet kan behandlas bort.

Kroniska eller återkommande inflammatoriska hudsjukdomar såsom kontaktallergi och psoriasis leder till stort lidande för den enskilda patienten. Effektiv behandling ger temporär symtomfrihet men inflammationen återkommer inom tidigare områden efter avslutad behandling, vilket pekar mot att ett lokalt sjukdomsminne utvecklas under den aktiva inflammationsfasen. Vävnadsspecifika minnes-T-celler, så kallade TRM, har påvisats efter virusinfektioner i hud och bildar ett lokalt skydd mot återkommande infektion. Vi har visat att TRM kvarstannar i huden vid psoriasis och att dessa celler är redo att producera de sjukdomsdrivande cytokinerna efter upp till sex år av effektiv behandling. Det är möjligt att TRM kan utgöra ett lokalt sjukdomsminne och vi studerar hur TRM driver återkommande och kronisk inflammation i huden.
I detta forskningsprojekt undersöker vi vilka faktorer som aktiverar TRM och provar metoder för att se om lokala sjukdomsminnen kan behandlas bort. Vårt mål är att knyta ihop preklinisk kunskap med kliniska observationer och läkemedelsstudier för att nå ökad kunskap om basal vävnadsimmunolgi vid kronisk inflammation – kunskap som är av nytta både för hudpatienter och patienter med andra inflammatoriska vävnadssjukdomar.

Recently long-lived epidermal tissue resident T cells (Trm) were identified in both humans and mice. Trm are long-term survivers in epithelial tissues that are formed after infection or tissue inflammation and have been proposed as powerful vaccine targets. In contrast, the role of Trm in chronic inflammatory disease remains largely unstudied. We have shown that Trm retain pathogenic features at sites of previous pathology in the skin in psoriasis after several years of successful treatment.

This program will investigate how Trm are formed in human skin inflammation and how these cells drive recurrent inflammation at sites of previous disease. We will investigate if eradication of Trm facilitates cure rather than control of psoriasis and contact dermatitis. Human skin and blood and relevant animal models are used to understand what influences and activates Trm in the human skin and how Trm affect and drive inflammation in the skin. Flow cytometry is used for cell sorting and phenotyping, RNA analysis of sorted cells and confocal microscopy to visualise skin immunopathology.
We will investigate Trm in human patients and experimental models of contact dermatitis and psoriasis, two common chronic inflammatory diseases where current medication at best lead to temporal disease remission but where therapies leading to long term disease remission or cure currently are lacking.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll