Linda Johansson

Swedish Foundations’ Starting Grant Fellow
2020, Life Science

Foto: Elin Lindström.
© Göteborgs universitet 2020.

Anslagsförvaltare

Sahlgrenska akademin,
Göteborgs universitet

Institutionen för biomedicin

Anslagssumma

2 800 000 SEK / år i upp till fem år

Projektsammanfattning

Structures of intramembrane receptor complexes:
capturing transient GPCR dimers

Efter ett antal års framgångsrikt postdoktoralt arbete i USA som ledde till omfattande publikationer i tidskriften Nature, återvände Johansson nyligen till Göteborgs universitet för att fortsätta sin forskarbana. I sitt arbete tar Johansson sikte på att utveckla banbrytande mikroskopiska metoder för molekylär nivå studera samspelet mellan receptorer för hormonet melatonin i vår hjärna. Forskningen kan på sikt komma att bidra till effektivare behandlingsmetoder och skonsammare läkemedel mot exempelvis insomningssvårigheter och diabetes typ 2.

Läs mer

“En framtida forskningsledare etablerar sig i Göteborg” (Forskarporträtt, Akademiliv.se)

Linda Johanssons forskarsida
(Göteborgs universitet)

Samtliga Swedish Foundations Starting Grant Fellows
finansierade av Ragnar Söderbergs Stiftelse

Relaterat innehåll