Lars Maegdefessel

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutionen för medicin, Solna

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Icke-kodande RNA vid hjärt- och kärlsjukdomar

Lars Maegdefessels forskning syftar till att ta fram nya strategier för att upptäcka och behandla hjärt- och kärlsjukdomar. Han använder ny kunskap om icke-kodande RNA för att förstå uppkomst av dessa sjukdomar, framför allt förträngning av halspulsådern och bråck på stora kroppspulsådern.

Vårt arbete syftar till att ta fram nya diagnostiska och terapeutiska strategier för att begränsa utveckling och konsekvens av dessa sjukdomar i allmänhet, samt förträngning av halspulsådern (främsta orsaken till stroke) och bråck på stora kroppspulsådern i synnerhet.

Nyligen har icke-kodande RNA med så kallad antisens-kapacitet fått mycket uppmärksamhet då de har visat sig kunna nedreglera geners uttryck på transkriptionell och post-transkriptionell nivå. Den hittills mest studerade icke-kodande underarten av RNA är mikroRNA. Denna tros finjustera translationell produktion av messengerRNA (mRNA) genom att antingen främja nedbrytning av mRNA eller hämma omvandling till protein.

Forskningsprojektet fokuserar på manipulering av uttrycket av icke-kodande RNA och betydelsen av detta för utveckling. Fokus ligger även på behandling av hjärt- och kärlsjukdomar för att kritiskt granska framtida terapeutiska strategier med avseende på klinisk och translationell genomförbarhet.

Cardiovascular disease (CVD) remains the most prevalent reason for human morbidity and mortality in the Western hemisphere. The discovery of an entirely new method of gene regulation by non-coding RNAs (e.g., microRNAs, long-non-coding-RNAs, Natural Antisense Transcripts) and their validation as key modulators of CVD provides new hope for innovative therapeutical approaches and disease recognition.

With the discovery of non-coding RNAs being powerful regulators in a wide variety of diseases, it is only a logical consequence that the possibilities of viewing them as therapeutic and diagnostic entities are being explored. The most important difference between modulating non-coding RNAs (like microRNAs) and the traditional approach of therapy is that traditional drugs have specific cellular targets, whereas non-coding RNAs can modulate an entire functional network. My research group is particularly interested in discovering non-coding RNAs being responsible for atherosclerotic plaque vulnerability in carotid stenosis as well as abdominal aortic aneurysm development and acute rupture.

With this currently submitted proposal we describe our approach of profiling unique human tissue biobank material and functional experimental in vivo models, enabling us to discover novel and beneficial therapeutic strategies on the molecular level to combat the burden of the investigated diseases.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll