Katharina Lahl

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Institutionen för experimentell medicinsk vetenskap

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Dendritiska celler i virusinfektioner

Katharina Lahl studerar hur de så kallade dendritiska cellerna fungerar när slemhinnorna i tarmvägg och lunga attackeras av infektioner. Målet är att förstå hur slemhinnornas immunförsvar känner igen främmande ämnen och hur detta påverkar immunförsvarets reaktion.

Katharina Lahl studerar hur slemhinnornas immunsystem i tarmvägg och lunga känner igen främmande ämnen och hur detta påverkar immunsystemets svar. Främmande ämnen – såväl smittämnen och allergener som födoämnen och den naturliga bakteriefloran – kan aktivera slemhinnornas immunförsvar.

I sin forskning undersöker Lahl vad som kännetecknar slemhinnornas så kallade dendritiska celler, och hur de sätter igång kroppens produktion av antikroppar som skyddar oss mot infektioner. Dendritiska celler har som uppgift att presentera främmande ämnen i kroppen för andra celler. På så sätt aktiverar de immunförsvaret.

Resultaten från studierna kan förhoppningsvis bidra till ökade kunskaper om allergiska sjukdomar och vacciners funktion.

 

Dendritic cells (DCs) guide the key processes leading to immune activation and ultimate clearance of invaders. Different DC subsets differ in their capacity of inducing specific immune responses. This project aims to define the requirements for DC subsets in immune recognition of viruses at mucosal surfaces. We will focus on both the molecular requirements for DC subset development and function, and how they cooperate with each other as well as with adaptive immune cells to induce secretory IgA.

We will use two different viruses, intestine tropic Rotavirus and lung tropic Respiratory syncytial virus, as models for these two mucosal surfaces. Both are a huge burden on society by causing the death of thousands of infants each year and both are restricted to the organ they infect. There is need for better vaccines for both viruses. By analyzing the transcriptional landscape of DC subsets across organs and species, we will clarify the developmental and functional differences between DC subsets at mucosal surfaces vs systemic sites and the differences between humans and mice.

We will study the consequences of differential transcriptomics between DC subsets particularly on humoral immunity towards viruses. Since infection by both model viruses causes severe symptoms almost exclusively in neonates, we will put an emphasis on studying the peculiarities of the newborns’ immature immune system with regard to DC-mediated protection from mucosal viruses.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll