Karolina Skibicka

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2014

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Institutionen för neurovetenskap och fysiologi

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Fetma och östrogen

Karolina Skibicka vill förstå de mekanismer i nervsystemet som styr aptitreglering och hur dessa skiljer sig åt mellan kvinnor och män. I synnerhet en signal, GLP-1, är betydligt mer effektiv hos kvinnor när det gäller att reducera matintaget. Hon utforskar samspelet mellan GLP-1 och det kvinnliga könshormonet östrogen för att avgöra om det kan användas för att hitta effektiva behandlingar mot fetma.

Fetma ökar alarmerande snabbt och det finns ett stort behov av effektiva behandlingsmetoder. Fetma är ett problem hos både män och kvinnor men trots detta är nästan alla vetenskapliga studier som försöker klarlägga sambandet mellan överätande och ökad kroppsvikt gjorda på män. Detta är ett problem eftersom kvinnor och män kan spåra och svara olika på signaler som kontrollerar ätandet. Vi tror att en förståelse av dessa skillnader kan vara nödvändig för att hitta nya effektiva behandlingar mot fetma. Att ignorera skillnaderna kanske redan har lett till att farmakologiska behandlingar som hade kunnat vara effektiva hos kvinnor avfärdats.

Vår forskning avser att ge insikt i de mekanismer i nervsystemet som ligger bakom aptitreglering och överätande. Faktum är att våra forskningsdata pekar på att kvinnliga och manliga hjärnor tar emot aptitreducerande signaler från buken på olika sätt. I synnerhet en signal, GLP-1, är betydligt mer effektiv på att reducera matintaget hos kvinnor. Vår tes är att detta beror på att dess aptitreducerande funktion förstärks i sällskap av östrogen, vilket kvinnor har högre nivåer av än män. Våra studier kommer att utforska den här interaktionen och avgöra huruvida den kan användas för att hitta en effektiv aptitreducerande behandling mot fetma.

Obesity is prevalent among both men and women, yet almost all preclinical studies trying to understand the mechanism behind overeating and increased body weight are done in males. This is a problem since males and females, humans and rodents alike, may detect and respond to signals controlling eating differently. We propose that understanding these differences may lead to a more effective anti-obesity treatment.

This translational project will use a combination of behavioral, neuropharmacological, molecular, and genetic methods, to gain insight into the neuronal mechanisms underlying physiological and pathophysiological food intake control in female rats and patients. We propose that key sex differences in the control of food intake lie in the gut-brain communication. Estrogen, steroid hormone, may be a crucial factor underlying these differences. Our preliminary data indicate that female rats are much more responsive to anorexic and reward-suppressing effects of gut hormone, GLP-1, and this enhanced sensitivity may be estrogen dependent. By utilizing a novel GLP-1-estrogen conjugate, which allows for selective targeting of GLP-1 receptor-expressing neurons with estrogen, we will be able to uniquely target neuronal population responsive to both GLP-1 and estrogen, and understand the neurochemical mediators of this interaction.

Ultimately, through understanding the role of sex steroids and sex in food intake regulation, we hope to identify new anti-obesity treatment.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2014

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll