Karl Börjesson

Swedish Foundations’ Starting Grant Alumni
2015–2016, Physical and analytical chemical sciences

Anslagsförvaltare

Göteborgs universitet

Institutionen för kemi och molekylärbiologi

Anslagssumma

5 600 000 SEK (2015–2016)

Beviljad ERC Starting Grant från 2018

Projektsammanfattning

Design av energivägar i molekyler för effektivare ljusproduktion

Det här forskningsprojektet syftar till att bemästra energiövergångsvägar i elektroniskt exciterade molekyler. Att kunna göra detta är av fundamental betydelse i belysningsteknologi som idag konsumerar ungefär 20 procent av den i världen totalt producerade elektriciteten. I modern belysningsteknologi, till exempel i skärmen på en mobiltelefon, avvänds elektricitet för att skapa elektroniskt exciterad tillstånd i molekyler. Vårt mål är att utveckla molekylära system där omvandlingen ifrån de här exciterade tillstånden till ljus sker så snabbt och effektivt som möjligt, vilket kommer att möjliggöra för en ny generation av energieffektiva belysningsteknologier.

 

Singlet Harvesting for Fast and Efficient Light Extraction
The research project aims to master the energy pathways in electronically excited molecules. Doing so is of fundamental importance in lighting technologies, which today consumes around 20% of all produced electricity in the world. In a modern lighting device such as a mobile phone screen, electricity is used to create electronically excited molecular states. We will develop molecular systems enabling the conversion of these excited states into light as efficient and fast as possible. Thus facilitating for a new generation of energy efficient lighting devices.

Fler Swedish Foundations Starting Grant Fellows
finansierade av Ragnar Söderbergs Stiftelse

Senast publicerad artikel