Julian Nowag

Ragnar Söderberg Associate Senior Lecturer in Law, 2017

Anslagsförvaltare

Lunds universitet

Juridiska institutionen

Anslagssumma

Projektsammanfattning

EU-rätt – ett flertal projekt inom EU-rätt
samt Konkurrens- och arbetsrätt – delningsekonomins inverkan på konkurrens- och arbetsrätt.

My research fields are currently European Union law, competition law and constitutional principles relating to the democratic order. I am particularly interested in how EU and national constitutional requirements, such as accountability, interact with competition law. This interest is the basis for a larger research project over the next 3-4 years which has received funding from the competition authority and is entitled: ‘Economics and Value Judgment: Between Accountability and Independence of Competition Agencies’. Over the course of the next 3-4 years, I will however also be working on a number of smaller research projects and aim at starting a developing a new larger project. The smaller research projects will examine the sharing economy and its implication for the interaction between competition and labour law, the role of public policy arguments in the constitutional framework of the EU, target enforcement of the internal market rules as a tool in the current rule of law crisis in Poland/Hungary, and a project under Lund’s samverkansinitiativ. Finally, within the four-year, a new larger project should be developed. This project aims to explore EU law and its interaction with charities and non-profits.

Relaterat innehåll

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Den poddande juridikprofessorn – möt Christian Dahlman som installerats som Pufendorfprofessor

Vissa professurer tillträds under mer pompa och ståt än andra. När Christian Dahlman i hög konkurrens tilldelades Pufendorfprofessuren*  vid Lunds universitet skedde det under rådande pandemi och enklare former – en mindre uppdatering i anställningsavtalet men desto större forskningsmöjligheter de kommande fyra åren. I januari 2022 höll Dahlman sin installationsföreläsning i en digital ceremoni på Lunds universitet.

Ny satsning på rättsvetare

Ny satsning på rättsvetare

Möt fyra unga forskare som bryter ny mark inom rättsvetenskapen kring bland annat kreativ AI och samtycke Att avsaknaden av karriärvägar för unga forskare hotar den vetenskapliga återväxten har bland andra Sveriges unga akademi belyst; unga forskare tävlar ofta om...