Intuition och reflektion i ekonomiskt beslutsfattande

9 apr, 2015

År: 2013
Projektledare: Gustav Tinghög
Medsökande: Michael Kirchler, Göteborgs universitet; Daniel Västfjäll, Linköpings universitet
Anslagsförvaltare: Linköpings universitet
Område: Ekonomi
Belopp: 6 344 224 kr

Vår forskning

Att besluta snabbt och långsamt: Hur intuition och reflektion påverkar ekonomiskt beslutsfattande
Att individer ibland fattar beslut som inte kan förklaras utifrån traditionella nationalekonomiska antaganden om en rationellt kalkylerande homo economicus är väl fastlagt. Psykologiska teorier om två olika system i hjärnan som interagerar med varandra – det snabba intuitiva ”System 1” och det långsamma reflekterande ”System 2” – har på senare år fått stor uppmärksamhet. Dock vet vi väldigt lite om hur, när och varför intuitivt beslutsfattande skiljer sig från mer analytiskt beslutsfattande och om detta leder till sämre eller bättre beslut. Detta projekt syftar till att systematiskt fylla denna kunskapslucka genom att kombinera ekonomiska beslutsexperiment med mätning av biologiska markörer och hjärnaktivitet.

Projektet involverar tre huvudsakliga sätt att experimentellt variera graden av intuitivt respektive reflekterande tänkande: tidspress, kognitiv belastning och hormonbehandling (Ghrelin). Tre olika områden av ekonomiskt beslutsfattande kommer att undersökas: i) prosocialt beslutsfattande, ii) beslutsfattande som involverar risk, iii) beslutsfattande över tid. Genom att studera dessa beteenden är förhoppningen att kunna ge svar på exempelvis om individers intuitiva respons är att agera själviskt och kortsiktigt, och om vi endast agerar prosocialt och långsiktigt när vi haft tid att tänka efter. Projektet är tvärvetenskapligt och involverar forskare med bakgrund i nationalekonomi, psykologi och neurovetenskap.

 

Research

The conventional model of Homo Economicus is based on assumptions of selfish preferences where utility depends only on own payoffs, and full rationality where people have complete self-control when making decisions. In the real world, however, the fact that people are boundedly rational (i.e. limited by cognitive and emotional abilities) is well established. People engage in behaviors to help others although this is costly, engage in unfavorable gambles and postpone costly events to the future to enjoy benefits today.

Intuitive and reflective modes of thinking have been proposed to account for many of the anomalies observed in the real world. Kahneman (2011) proposed that people use two ways of thinking – intuition (“System 1”) and reflection (“System 2”) and our behavior are a consequence of how these two systems interact. Although dual-process models of thinking have received much attention, knowledge is currently lacking about under what circumstances decisions are driven by intuitive and reflective thinking, respectively. Very few studies have conducted experiments that exogenously induce processing modes before people make incentivized decisions.

In the present project we will begin to systematically fill this research gap by employing three types of experimental manipulations to induce intuitive and reflective modes of thinking; time pressure, cognitive load and hormone (ghrelin) injection. The overall objective is to document how different modes of thinking influence basic economic decision-making that is central to understanding a wide variety of everyday decisions: 1) prosocial choices 2) risky choices and 3) intertemporal choices.

Applying a dual-process framework to economic decisions raises a series of questions that this project will seek to answer: Do individuals act more or less selfish when making intuitive as opposed to reflective decisions? Do individuals become more or less risk averse when making intuitive decisions? Do individuals become more or less present-oriented when making intuitive decisions? What biological, psychological and neural factors at the individual level mediate observed behaviors?

 

Läs mer