Helin V. Norberg

Ragnar Söderberg Fellow in Medicine, 2015

Anslagsförvaltare

Karolinska Institutet

Institutet för fysiologi och farmakologi

Summa

8 000 000 SEK

Projektsammanfattning

Kan cellens naturliga autofagi utnyttjas i cancerbehandling?

Helin Vakifahmetoglu Norbergs forskning fokuserar på autofagi som är en naturlig process för nedbrytning av cellkomponenter. Målet är att ta reda på autofagis roll vid cancer – vilket skulle kunna öppna nya möjligheter för både diagnos och behandling.

Helin Vakifahmetoglu Norberg undersöker chaperon-medierad autofagi (CMA), som är en naturlig process för nedbrytning av cellkomponenter. I sitt forskningsprojekt vill hon fastställa vilka proteiner som specifikt bryts ner vid CMA, både normalt och vid sjukdomstillstånd.

CMA har visat sig vara en viktig komponent när sjukdomar som Parkinson och Alzheimers utvecklas. Helin vill undersöka vilken betydelse processen har vid cancer, och har redan visat att aktivering av CMA leder till att cancerceller dör medan normala celler överlever. Därför vill hon ta reda på om det går att aktivera CMA som en ny behandlingsstrategi.

The goal of our research is to characterize the protein profile that is specifically degraded through chaperone-mediated autophagy (CMA) to understand the role of CMA in normal and pathological conditions and to investigate the possibility to selectively activate the CMA pathway as a novel therapeutic strategy. CMA is a highly selective process that involves the lysosomal degradation of proteins. Beyond its physiological significance, CMA is associated with various human disorders. Despite this fact, identification of CMA substrates and its physiological role is much less studied.

Previously, we identified a small molecule inhibitor, spautin-1 (Liu et al., Cell 2011), which stimulate the degradation of mutant proteins by activating CMA (Vakifahmetoglu-Norberg et al., Genes Dev 2013). Furthermore, our studies show that the CMA activation induces the death of cancer cells, through the degradation of oncogenic proteins, while normal cells are spared (Xia et al., resubmitted to J Cell Biol 2015). These findings provide a rationale for further exploring of the CMA pathway. Spautins may represent the first-in-class by pharmacological means to induce CMA and I propose that selective CMA activation may be considered as a novel therapeutic strategy for the removal of pathological mutant proteins. Taken advantage of pharmacological, biochemical and genetic approaches I will rigorously investigate this possibility and study the therapeutic potential of CMA in human disorders.

Presentation: Ragnar Söderbergforskare i medicin 2015

Relaterat innehåll 

Relaterat innehåll