En longitudinell studie om entreprenöriella grupper

3 apr, 2016

År: 2016
Projektledare: Anna Brattström
Medsökande: Alan Johnson, Karl Wennberg
Anslagsförvaltare: Lunds universitet
Område: Ekonomi
Belopp: 7 492 640 kr

Vår forskning

Syftet med forskningsprojektet är att generera vetenskaplig kunskap om grupprocesser i nya, innovativa företag. Vi vill förstå och förklara hur grupprocesser påverkar gruppens dynamik och utveckling på kort sikt, samt det nya företagets innovationsaktiviteter och värdeskapande på lång sikt.

Forskning har visat att innovativa nya företag är centrala för ekonomisk tillväxt och att drygt hälften av dessa företag drivs av grupper om två eller fler entreprenörer. Trots detta saknas kunskap om grupprocesser i nya företag eftersom entreprenörskapsforskningen framför allt studerat enskilda entreprenöriella individer. Vi arbetar och beter oss annorlunda i grupp än när vi är ensamma. I grupp påverkas vi och gruppens prestation av:

– hur gruppen löser konflikter och kommunicerar,
– om vi känner tillit och grupptillhörighet,
– om nya gruppmedlemmar tillkommer och gamla lämnar.

Kunskap om entreprenöriella gruppers sociala, kognitiva och beteendemässiga processer är därför en viktig pusselbit för att förstå hur samhället på bästa sätt kan stimulera tillväxten av nya innovativa företag.

Projektet utvecklar grupp- och processteorier inom entreprenörskapsforskning genom att samla in detaljerade kvalitativa och kvantitativa data över två år och analysera dessa med avancerade metoder. Projektet är också av direkt praktiskt värde för innovationsmiljöer såväl som för nya företag som startas av grupper i Sverige

 

Research

Team processes emerge from individuals to the team level and they unfold over time in response members’ interactions with each other and the task environment (Marks et al. 2001). The aim of our program is to advance scholarly understanding of how members work together in new venture teams (hereafter teams) during the early development of new firms. A new venture team is a collection of individual that commit to each other to create a new firm with specific goals, boundaries and coordinated systems of activities (Aldrich 1999). Specifically, we seek to understand how team processes affect firm level outcomes: innovation—development of new and useful technologies, products and services (Anderson et al. 2014) – and performance – economic value creation for entrepreneurs, their employees, and the economy (Delmar, 2006). We consider this aim of our program an imperative one, given that teams are vastly overrepresented in the type of innovative, high-growth ventures that entrepreneurs envision and policy makers seek to nurture. Such teams are fragile, emerging entities battling constantly to manage team processes to increase innovation and value output. It is therefore remarkable that team processes within such innovative new ventures remain a ‘black box’ in current scholarly understanding of innovation and performance in new ventures. 

Our study addresses three important weaknesses in current research. (1) We take the team – as opposed to the individual entrepreneur – as the focal unit of analysis. (2) We take a dynamic approach focusing on how team processes unfold over time, as opposed to a static approach focusing on how variables co-vary at a single point in time. Finally, (3) we combine the use of qualitative data, hand-collected questionnaire data sampled from both individual team members and their key stakeholders, together with archival data. It has been 17 years since a similar data collection effort was pursued in Sweden (i.e. the Panel Study of Entrepreneurial Dynamics, PSED. See Davidsson & Gordon, 2012, for a review).

 

Läs mer